Uzaktan öğretme ve öğrenme: uzaktan eğitimin temelleri


Uzaktan öğretme ve öğrenme: uzaktan eğitimin temelleri


Okutman Nil GÖKSEL CANBEKAnadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulungoksel@anadolu.edu.tr


ÖZET
Michael Simonson, Sharon Smaldino, Michael Albright ve Susan Zvacek tarafından 2012 yılında beşinci basımı çıkartılan, Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (Uzaktan Öğretme ve Öğrenme: Uzaktan Eğitimin Temelleri) adlı eser, üç ana bölümden ve 12 üniteden oluşmaktadır. Birinci kısımda kısaca uzaktan eğitimde kuram ve araştırma, ikinci kısımda uzaktan eğitim ortamlarında gereksinim duyulan pratik beceriler ve bilgiler, üçüncü kısımda ise uzaktan eğitim ortamlarında ortaya çıkan yönetsel ve idari konular ele alınmıştır. Her bölüm kendi içinde öncelikli olarak ünitenin hedeflerini özetlemekte ve bu hedeflerle bağlantılı olarak konu sonu soruları ile bitmektedir.


ABSTRACT
Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education’s fifth edition, published in 2012 by Michael Simonson, Sharon Smaldino, Michael Albright and Susan Zvacek is divided into three sections, totaling twelve chapters. The first part of the book discusses theory and research regarding distance learning, the second section looks into the practical skills and knowledge needed to function in distance learning environments and the final part is devoted to managerial and administrative issues in distance learning environments. Each section summarizes the goals of every single unit and ends with self-test questions related to the mentioned goals.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan eğitim, uzaktan eğitimin temelleri, uzaktan öğretme ve öğrenme


KEYWORDS: Distance education, foundations of distance education, teaching and learning at a distance

[PDF]