Açık ve uzaktan öğretimde ölçme ve değerlendirme politikaları


Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesimuratakyildiz@anadolu.edu.tr

Gönderme Tarihi : 13 Nisan 2015 Kabul Tarihi : 25 Nisan 2015 *Bu bir derleme türünde makaledir.


ÖZET
Açık ve uzaktan öğretim çeşitli yönleriyle örgün öğretimden ayrılır. Bireylerin başarı durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan ölçme ve değerlendirme işlemlerinde üç ana politika bulunmaktadır. Bu çalışmada, ölçüt (kriter) referanslı, norm referanslı ve ipsative olmak üzere bu üç politikanın açık ve uzaktan öğretimde avantaj ve dezavantajları tartışılmış ve önerilerle bulunulmuştur.


ABSTRACT
Open and distance education differentiates from formative education with same aspects. There are three main policies while assessing achievement of people. In this paper, advantages and disadvantages of criterion referenced, norm referenced and ipsative assessment methods in open and distance education have been discussed and some suggestions have been made.


ANAHTAR KELİMELER: Ölçme ve Değerlendirme, Standart Belirleme, Değerlendirme Politikaları, Açık ve Uzaktan Öğretim


KEYWORDS: Measurement and Evaluation, Setting Standards, Assessment Policies, Open and Distance Education

[PDF]