SON SAYI


Ocak (1), 2018

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme Özel Sayısı

Prof. Dr. Uğur Demiray'ın anısına


Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK
(Editörden Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme özel sayısı


Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ
(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme


Dr. Murat Doğan ŞAHİN
Açıköğretim Sistemi’nde uygulanan çoktan seçmeli bir teste ait madde güçlüklerinin ardışık aralıklar yöntemiyle ölçeklenmesi


Hakan BARAN
Açıköğretim sınavlarının faktör yapısının incelenmesi: Uluslararası İlişkiler Kuramları-I dersi örneği


Araş. Gör. Gamze TUNA BÜYÜKKÖSE
Farklı programlarda okutulan matematik dersi sınavlarına yönelik değişen madde fonksiyonu analizi


Araş. Gör. Kübra KARAKAYA ÖZYER
Açıköğretim sistemindeki açık uçlu soruların Çok Yüzeyli Rasch Modeli analizi yöntemiyle puanlanması


Gülgün BULUT
Açık ve uzaktan öğrenmede şans başarısı: Klasik Test Kuramı (KTK) ve Madde Tepki Kurama (MTK) temelinde karşılaştırmalı bir analiz


Arş. Gör. Hakan ALTINPULLUK
Nesnelerin interneti teknolojisinin eğitim ortamlarında kullanımı


Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ & Yrd. Doç. Dr. Nejdet KARADAĞ
Farklı soru türlerinin güçlük ve ayırt edicilik düzeylerinin incelenmesi