SON SAYI


Nisan (2), 2018

[BÜTÜN SAYI - PDF]

Burak YILMAZSOY & Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN
(Editöre Mektup) Uzaktan eğitimde sosyal ağlar ve öğreticinin etkinliği


Araş. Gör. Aylin ÖZTÜRK
(Editöre Mektup) Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında eğitsel veri madenciliği


Öğr. Gör. Dr. Okan AKSU
(Editöre Mektup) Bir araştırma yöntemi olarak netnografi: ötekini anlamanın dijital boyutu


Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU
Biçimsel olmayan öğrenme kaynakları olarak kişisel medya ve kişisel eğlence ortamlarındaki deneyimlerin yönetimi


Dr. Öğr. Üyesi Bilge ÇAM AKTAŞ & Dr. Öğr. Üyesi Nihal TUNCA
Öğretmen metaforu ölçeği: Geçerlik – güvenirlik çalışması


Prof. Dr. Mediha SAĞLIK TERLEMEZ, Doç. Dr. Fatma Hülya ÖZCAN, Dr. Öğr. Üyesi Serap ÖZTÜRK & Öğr. Gör. Bülent BATMAZ
Uzaktan öğrenme ortamı olarak televizyon: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ingilizce programları


Arş. Gör. Derya ÇAKMAK KARAPINAR, Öğr. Gör. Muhammed GÜLER, Doç. Dr. Engin KURŞUN & Prof. Dr. Selçuk KARAMAN
Atatürk Üniversitesi kampüs tabanlı dersler modeli bileşenlerine yönelik öğrenci görüşleri


Öğr. Gör. Gülay EKREN & Doç. Dr. Evrim GENÇ KUMTEPE
Yükseköğrenim düzeyinde uzaktan eğitimde “açıklık” kavramına yönelik içerik analizi


Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN & Halk Sağlığı Uzmanı Nalan AKTAŞ ÖNGÜN
112 Acil noktalarındaki stajyer öğrenci ve danışman öğretmen iletişimi için web tabanlı çevrimiçi stajyer takip programı uygulama örneği


Öğr. Gör. Dr. Okan AKSU
Internet eşitsizliği konusunda dijital aktivistlerin görüşlerinin belirlenmesi


Dr. Öğr. Üyesi Öznur ÖZTÜRK
Açıköğretim Programlarına kayıt yaptıran ve yaptırmayan öğrencilerin Açıköğretim Sistemine yönelik görüşleri


Doç. Dr. Harun SÖNMEZ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının betimsel değerlendirilmesi


Öğr.Gör. Abdullah SAYKILI
Dünden yarına eğitim paradigmaları: Sanayi modeli eğitim dijital çağda yeterli mi?


Doç. Dr. Fikret ER
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin Facebook bağımlılık düzeylerinin mekânsal analizi


Doç. Dr. Köksal BÜYÜK, Öğr. Gör. Serap UĞUR, Öğr. Gör. Abdullah SAYKILI & Veysel ŞAHİN
Açık ve uzaktan öğrenmede oyunlaştırma unsurları içeren oyun kullanımı: Soruküp uygulaması örneği


Öğr. Gör. Süleyman ARI
(Kitap Özeti) Yükseköğretimde e-öğrenme ve engellilik