SON SAYI


Temmuz (3), 2018
Öğr. Gör. Serap UĞUR, Öğr. Gör. Emel GÜLER, Öğr. Gör. Hakan YILDIRIM & Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK
Transhümanist çağda mega açık üniversitelerin yeniden yapılandırılabilmesi için stratejik karar modeli ile bir blokzincir uygulamasının geliştirilmesi (editöre mektup)


Dr. Öğr. Üyesi Gaye TOPA ÇİFTÇİ & Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖRÜ DOĞAN
Açık ve uzaktan eğitim uygulamaları için ortam standartlarının belirlenmesi (editöre mektup)


Öğr. Gör. Dr. Nil GÖKSEL
Kişisel öğrenme ortamının İngilizce öğreniminde kullanımı (editöre mektup)


Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU
Öğrenme deneyimlerinin yönetiminde yaşam deneyimlerini yakalamak için çok katmanlı bir model


Öğr. Gör. Serap UĞUR
Transhumanizm ve öğrenmedeki değişim


Öğr. Gör. Emel GÜLER
Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında esneklik


Dr.Öğr.Üyesi. Asu ALTUNOĞLU, Doç. Dr. Uğur KESKİN, Doç. Dr. Köksal BÜYÜK, Doç. Dr. Mustafa ALTUNOĞLU, Araş. Gör. Mahmut Sami İŞLEK, Araş. Gör. Muhammet Nurullah ÇAKMAK & Öğr. Gör. Seher KAŞIKARA
Açıköğretim Sisteminin görünen yüzü: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürolarının örgüt kültürü kapsamında değerlendirilmesi


Özden ÖZDEMİR
Firma yönetim stratejilerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine etkisinin GSM sektörleri açısından değerlendirilmesi: Turkcell örneği


Derya UYGUN
The Turkish Online Journal Of Distance Education: güncel çalışmalara dair bir içerik analizi


Öğr. Gör. Hakan YILDIRIM
Açık ve uzaktan öğrenmede blokzincir teknolojisinin kullanımı


Öğr. Gör. Dr. Okan AKSU
(Kitap Özeti) İsyan ve umut ağları internet çağında toplumsal hareketler