SON SAYI


Ocak (1), 2017
Araş. Gör. Gamze Tuna
(Editöre Mektup) Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde tasarımın önemi


Yrd. Doç. Dr. Erhan Akdemir
Anadolu üniversitesi iktisat fakültesi uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerinin Avrupa Birliği algısı


Ayşe Peri Mutlu & Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU
Öğrenme deneyimi tasarımı


Doç. Dr. Harun Sönmez, Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydın & Doç. Dr. Fikret Er
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin mükemmeliyetçiliğe bakışlarının değerlendirilmesi


Ayşe Taşkıran
Dijital çağda yükseköğretim


Özden ÖZDEMİR
Kriz yönetimi ve Samsung Note 7 örneklemesi


Onurhan Demirkol
Sosyal medya gündeminin algılanışı üzerine niteliksel bir kullanıcı araştırması


Öğr. Gör. Dr. Başak KALKAN & Yrd. Doç. Dr. Gülfem GÜRSES
“Biz”i tanımlarken ötekinin farklılığı: Açıköğretim sistemi öğrencilerinin cinslerin eşitsizliği çerçevesinde değerlendirilmesi


Hilal Seda Yıldız Aybek
Yetişkin öğrenenlerin kitlesel açık çevrimiçi derslere ilişkin görüşleri


Okutman Seher Kaşıkara
(Kitap Özeti) Yükseköğretimde etik: gelecek için değer odaklı liderler


Araş. Gör. Aylin Öztürk
(Kitap Özeti) Yükseköğretimde büyük veri ve öğrenme analitikleri: güncel teori ve uygulamalar