SON SAYI


Ekim (4), 2017

[BÜTÜN SAYI - PDF]

Gülsün KURUBACAK
(Editörden Mektup) Açık ve uzaktan öğrenmede dönüşüm


Okan AKSU
(Editöre Mektup) İnternet ve sosyal medyanın yeni toplumsal hareketlerin iletişim olanaklarına ve hareketlerin yapılarına etkileri


Burak YILMAZSOY & Mehmet KAHRAMAN
Uzaktan eğitim öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi


Eylem KORAL GÜMÜŞOĞLU
Yükseköğretimde dijital dönüşüm


Uğur KESKİN & Abdullah SAYKILI
Video sözlük uygulamalarının açık ve uzaktan öğrenme materyali olarak kullanımı


Abdurrahman İlhan ORAL
Sosyal hizmetler önlisans programı öğrencilerinin staj uygulamalarına ilişkin görüş ve düşüncelerinin değerlendirilmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi örneği


Aylin ÖZTÜRK, Yusuf KARA, Emrah Emre ÖZKESKİN & Esra Pınar UÇA GÜNEŞ
Açık ve uzaktan öğrenenlerin öğrenme yönetim sistemi ve öğrenme malzemelerine ilişkin memnuniyet durumları


Ayşe TAŞKIRAN
Açık ve uzaktan öğrenmede dijital bölünme


Hüseyin Selçuk KIRAY
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi televizyon ders programlarının yeni tasarım ve üretim süreçleri


Murat AKYILDIZ & Murat Doğan ŞAHİN
Açıköğretimde kullanılan sınavlardan Klasik Test Kuramına ve Madde Tepki Kuramına göre elde edilen yetenek ölçülerinin karşılaştırılması


Okan AKSU
Ayrımcılığın özel bir alanı olan HIV Pozitif kadınlar ve çalışma hayatı: bir netnografi çalışması


Gürhan DURAK
Uzaktan eğitimde destek hizmetlerine genel bakış: sorunlar ve eğilimler


Serpil DÜNDAR, Özden CANDEMİR, Emine DEMİRAY, Evrim GENÇ KUMTEPE, Serap ÖZTÜRK, Mediha SAĞLIK TERLEMEZ & İlknur ULUTAK
Anadolu Üniversitesi çalışanlarının açık ve uzaktan öğretime ilişkin tutumları