Yayın İlkeleri


  • Yayın için teslim edilen makaleler, daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
  • Küfür, iftira, hakaret, taciz, vb.sözleri içeren ya da çalıntı ya da yasalara uygun olmayan makaleler yayın için kabul edilmez.
  • Dergide dünyadaki ve Türkiye'deki Açıköğretim Sistemleri ile ilgili bilimsel yazılar yayımlanmakla birlikte; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mühendislik, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri alanlarından açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin yönetsel, iletişimsel, eğitsel, kültürel, toplumsal, ekonomik, psikolojik vb. sorunları konu edinen çalışmalara da yer verilir. 
  • Dergiye gönderilecek yazılar ya alana katkı sağlacak özgün nitelikte bir araştırma makalesi ya bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir derleme makalesi ya da makale formatındaki kitap tanıtımlarıolma koşulu aranır. 
  • Bilimsel bir toplantıda sunulmuş; ancak tam metni basılmamış bildirilerden üretilmiş makaleler de bu durum açıkça belirtilmek koşuluyla kabul edilir. 
  • Yayın Kurulu'nun kararı ile alanında katkısı olduğu düşünülen yabancı dilden özgün makalelerin Türkçe çevirilerine de derginin üçte birini geçmemek kaydı ile yer verilir. Çeviri makalelerin yayımlanabilmesi için çeviri metin ile birlikte özgün makalenin yazarından ya da hak sahibinden alınacak izin yazısının da Editöre gönderilmesi zorunludur.
  • Yazardan/Yazarlardan makalelerinin yayını için herhangi bir ücret talep edilmez.
  • Dergi yurtiçi ve dışındaki kütüphanelerle uluslararası indeks kurumlarına yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.
  • AUAd elektronik dergisi elektronik sistemine sahip olup basılı olarark yayınlanmamaktadır. Bu nedenle, derginin yayınlanan makaleleri yazarlara elektronik ortamın dışında basılı olarak gönderilmez.