Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


 • Çalışmanın başka bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere bir dergiye gönderilmediğini belirten elektronik belge onaylandıktan sonra, makale değerlendirilmek üzere sisteme yüklenir.
 • Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde özgünlük, akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite ölçütleri benimsenir.
 • Dergiye gönderilen yazılar, önce Editör tarafından iki gün içerisinde, dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına tekrar iade edilir.
 • Uygun görülen çalışmalar Yardımcı Editörlere iletilir ve dergi amaç ve kapsamına uygunluk açısından değerlendirilmeleri için üç gün süre verilir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına tekrar iade edilir.
 • Uygun bulunan makaleler yirmi beş gün içinde, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki Yayın Kurulu Üyesi'ne gönderilir.
 • Değerlendirmeyi yapan Yayın Kurulu Üyelerinin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır.
 • Yayın Kurulu Üyelerinin raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir üyeye gönderilir ve Editör ve Editör Yardımcıları, hakem raporlarını inceleyerek son kararı verir.
 • Yazar/Yazarlar, yazılarını değerlendirme sürecinden çektiklerini editöre bildirmek zorundadırlar.
 • Yazar/Yazarlar, Editör, Yardımcı Editör ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar.
 • Yazarın/Yazarların eleştiri ve önerilere katılmadıkları varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.
 • Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarına/yazarlarına iade edilir.
 • Çalışma yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra, yazar isimleri silinemez, yeni isim eklenemez ve yazar sıralaması değiştirilemez.
 • Yayın süreci tamamlanan yazılar geliş tarihi temel alınarak yayınlanır. Ancak güncelliğini kaybetmemesi açısından bu sıra bazı öncelikli çalışmalar için uygulanmayabilir. Buna karar verme yetkisi editöre aittir.
 • Yayın için kabul edilen çalışma yayınlandığında AUAd'ne ait kabul edilir ve telif hakkı Anadolu Üniversitesi üzerine geçer.
 • Dergide yayınlanan tüm çalışmaların sorumlulukları yazar / yazalara aittir.
 • AUAd'nin herhangi bir sayısı auad.anadolu.edu.tr web sayfasına ilk kez yüklendikten sonra, yayınlanan çalışmalardan biri dergiden herhangi bir gerekçe ile silinmez ve aynı sayıysa yeni bir yazı eklenmez.
 • Dergiye yüklenen tüm makaleler, yazar/yazarlar son düzeltmelerini gerçekleştirdikten sonra yayın için hazırlanması amacıyla iki defa intihal taramasından geçirilir.
 • Yayınlanan makaleler düzenli olarak arşivlenip, depolanacağı için her zaman ulaşılabilir ve atıf yapılabilir.