Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi


 • Bütün yazılar (Editöre Mektup ve makale formatındaki kitap tanıtımları hariç)en az 3.000 sözcük (özet ve anahtar sözcükler, İngilizce özet ve keywords, Kaynakça, tablo, figür, şekil ve son notlar dahil) olmalıdır. 
 • Editöre Mektup, son bir yıl içinde açık ve uzaktan öğrenme alanında yaşanan gelişmelerle ilgili yazar / yazarların kendilerine ilişkin değişik görüş ve yaşantılarını paylaştıkları en fazla 1000 sözcüklük (özet ve anahtar sözcükler, İngilizce özet ve keywords, Kaynakça, tablo, figür, şekil ve son notlar dahil) yazılarıdır.
 • Makale formatındaki kitap tanıtımları, 1500-2500 sözcük (özet ve anahtar sözcükler, İngilizce özet ve keywords, Kaynakça, tablo, figür, şekil ve son notlar dahil) arasında olmalıdır. 
 • Bütün yazılar, mutlaka APA 6.0'a (the Publication Manual of the American Psychological Association; bakınız http://www.apastyle.org/ veya https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/) uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Makale yazımına ilişkin genel rehberi görmek için lütfen tıklayınız.

 

Yazı Şablonları

 • Editöre Mektup şablonuna erişmek için tıklayınız: (.docx) (.pdf)
 • Derleme makale şablonuna erişmek için lütfen  tıklayınız: (.docx) (.pdf)
 • Nitel araştırma makale şablonuna erişmek için lütfen tıklayınız: (.docx) (.pdf)
 • Nicel araştırma makale şablonuna erişmek için lütfen tıklayınız: (.docx) (.pdf)
 • Makale biçimindeki çeviri şablonuna erişmek için lütfen tıklayınız: (.docx) (.pdf)
 • Tam metin olarak basılmamış bildiri şablonuna erişmek için lütfen tıklayınız: (.docx) (.pdf)
 • Makale biçimindeki kitap tanıtımları şablonuna erişmek için lütfen tıklayınız: (.docx) (.pdf)